Soukromý hudební klub

Pravidla

Soukromý klub,, Music hall u Mikšů“ Rtyně v Podkrkonoší.

Pokud se Vám u nás líbí,není nic jednoduššího,než se stát alespoň na jeden den členem klubu a strávit zde příjemné chvíle.

Pravidla soukromého klubu ,, Music hall U Mikšů“

Co od Vás :

Klub a jeho prostory jsou soukromým zařízením provozovaným pouze pro členy klubu hlavně k hudebním a jiným produkcím a k přátelským posezením a setkáním při dobré muzice. Členem našeho klubu se může stát každý,kdo dovršil 15 let,vstoupí do prostor klubu,má zájem zde v dobrém úmyslu určitou dobu setrvat,nechovat se nevhodně k hostitelům či jejich přátelům, bude respektovat a dodržovat pravidla klubu,bude mu hostiteli vydán druh členské karty a zaplatí příslušný členský příspěvek na činnost klubu a na občerstvení.

Členská karta: Za jednodenní členskou kartu lze považovat razítko nebo identifikační pásku,kterou obdržíte po zaplacení členského příspěvku. Tento druh jednodenní členské karty je nepřenosný.

Člen klubu se zavazuje v prostorách klubu a jeho přiměřeném okolí dodržovat veškeré zákony a závazné právní předpisy platné na území České republiky a města Rtyně v Podkrkonoší,dobré mravy obvyklé etické zvyklosti a pokyny hostitelů.

Zejména obtěžování hostů a hostitelů,ničení vybavení a zařízení klubu a majetku hostitelů, vnášení zbraní,požívání a nedovolené nakládání a přechovávání omamných a psychotropních látek, jedů a přípravků je obsahujících,není v prostorách klubu dovoleno.

Dále není dovoleno vynášení skla a kelímků z vnitřních prostor klubu. Člen klubu se zavazuje zaplatit jednodenní členský příspěvek dle druhu produkce a přispět na podané občerstvení příspěvkem uvedeným v nabídce občerstvení. Donášení vlastních nápojů není povoleno. Pouze z vedlejší restaurace,ale jen se souhlasem hostitelů.

Porušením některého ze shora uvedených klubových pravidel členem klubu,zaniká okamžitě jeho jednodenní členství v klubu a je povinen ihned prostory klubu opustit. Jednodenní členský příspěvek se nevrací. Členský příspěvek se platí po celou dobu konání akce. Přátelé soukromého klubu Music hall U Mikšů mají nárok na přednostní zasílání informací o chystaných akcích klubu před jejich předhozením celému světu. Členové klubu mají nárok na podání občerstvení z klubové nabídky. Svým setrváním v prostorách klubu se souhlasem hostitelů vyjadřuje člen,že se seznámil s pravidly klubu ,přijímá je a zavazuje se je dodržovat. Běžný program klubu, /hudební produkce,koncerty/ může být doplněn o Vaše nápady , za které Vám budeme vděčni. O zajištění chodu soukromého klubu,, Music hall U Mikšu ,hudebních a jiných vystoupení a akcí , Vašeho občerstvení,dobré pohody,zábavy se starají rukou společnou Vaši hostitelé.

Přejeme příjemně strávený čas v našem soukromém klubu.